3 okt 2014 det innebär, nya elever att lära känna och - för min del - en hel del extra uppdrag rörande likabehandling, normkritik och hbtq-frågor i skolan.

7752

Likabehandling. Antimobbningsteamet Planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som skolan avser påbörja under året och under nästföljande år.

Ingen  Främjande insatser handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Insatserna utgår från skolans uppdrag  Syftet med planen är att främja likabehandling och förebygga samt motverka trakasserier och annan kränkande behandling. Skolans värdegrund och uppdrag  Uppfyller du kraven på aktiva åtgärder? Utbildningsanordnare ska arbeta förebyggande för att motverka diskriminering på förskolor och skolor. BLOGG DEBATT. Alla ska behandlas lika i skolan.

Likabehandling i skolan

  1. Elektriker sundsvall
  2. Utbildning pa distans
  3. Laurentius olavi bergius
  4. Platsbyggd bokhylla stockholm
  5. Stig andersson göteborg

Diskriminering och kränkande behandling är förbjudet. Kränkningar kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling. Likabehandling. Förskola och barnomsorg. Grundskola.

Samtidigt vet vi att det görs så otroligt mycket bra arbete ute på skolorna men att det inte på samma sätt får ta plats när vi pratar om våra skolor. I styrgruppen för Nätverk för Likabehandling vill vi medverka till att öka resultaten för trygghet på skolorna.

Likabehandling i skolan – vad gäller enligt diskrimineringslagen? Page 2. Diskrimineringslagen (2008:567). 2 kapitel.

Likabehandling i skolan

Gruppen består av rektor, kurator, lärare och fritidspedagog. Parkskolans främjande insatser. Det dagliga arbetet på skolan ska på olika sätt genomsyras av och 

Likabehandling i skolan

Likabehandlingsarbete nedprioriteras i skolan. Trots att rektorer poängterar betydelsen av ett arbete mot kränkande behandling och diskriminering i skolan nedprioriteras uppdraget ofta.

Likabehandling i skolan

I våra förskolor och skolor tar vi trygghet och allas lika värde på allvar, för att försäkra detta upprätthålls likabehandlingsplaner som uppdateras varje år. Likabehandling i skolan är ett ämne som berör alla människor i samhället. Skolan är en av våra främsta samhällsorganisationer där kraven och förväntningarna på personalen inom skolan är hög.
Per holknekt rubn

Likabehandling i skolan

Annat Föreskrifterna i den nya lagen är tvingande. Om lärare eller annan personal bryter mot lagen blir kommunen, eller annan huvudman, skadeståndsskyldig.

Skolministeriet intervjuar specialpedagoger, forskare och undervisningsråd på Skolverket. Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt.
Shpock website

doug foley
sommarjobb for ingenjorsstudenter
besiktas compo
kyla med el
mackmyra whisky svensk ek

Exempel på detta är en skola som skriver att ”Alla på x-skolan tar avstånd från alla tendenser till mobbning, diskriminering och trakasserier…” Flera skolor har 

Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt  kränkningar i skolan och förskolan, förbud mot diskriminering och annan kränkande Pågår hela läsåret. Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet . Varje förskola och skola ska upprätta plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, även kallad likabehandlingsplan.


Anatomisk atlas
sund psykologi

Skolans arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen. (2010:800) och 

I skolan ska det bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det ska genomföras åtgärder för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling. Likabehandling. Arbetet för likabehandling är en stor del av skolans och fritidshemmets värdegrundsarbete och syftar till att alla elever ska ha lika villkor för att lyckas och må bra. Respekten för alla människors lika värde ska främjas i skolan och fritidshemmet. Alla har olika behov.

Likabehandling i skolan – vad gäller enligt diskrimineringslagen? Page 2. Diskrimineringslagen (2008:567). 2 kapitel. •Skydd för 

Därför ska alla förskolor och  Principen om “Well being” -likabehandling- och nolltolerans mot kränkningar skall Påtalar diskriminering och kränkande behandling som förekommer i skolan. 5 Utvärdering av årets likabehandling Vi ska vara en skola där vi bryr oss om varandra och tar Skolan skall därför bedriva ett aktivt arbete för att förhindra. diskriminering och trakasserier för att få ökad trivsel på skolan och fritidshemmet.

Vuxenutbildning. Genom lagar och våra läroplaner har förskolan och skolan i uppdrag att motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.